Letošní turnaj se koná 6.9.2024 jako obvykle v tenisovém areálu Na kurtech. Jste srdečně zváni!

SVITAVSKÉ TENISOVÉ SRDCE

Tenisový turnaj dvojic v areálu Tenisové centrum Na kurtech Svitavy

Dnešní podoba tenisového turnaje má kořeny v roce 2010, kdy byl, u příležitosti slavnostního otevření tenisového areálu Na kurtech, uspořádán turnaj ve čtyřhře pro přátelé a známe z regionu. Jelikož turnajů je mnoho a tento měl být něčím výjimečný, nechali jsme se inspirovat charitativním turnajem v sousedním městě a rozhodli jsme se spojit sportovní zápolení s myšlenkou pomoci lidem, kteří jsou v životě nějakým způsobem znevýhodněni. Oslovili jsme tedy známé a přátele a v roce 2013 jsme uspořádali 1. ročník turnaje v podobě, jaká přetrvává do dneška.

Prvního ročníku se účastnilo 30 sponzorů a naše sdružení rozdělilo finanční dary ve výši 107.000Kč. Protože myšlenka pomoci potřebným a naprosto přehledné a průhledné hospodaření spolku oslovily v průběhu let další firmy a fyzické osoby, na posledním ročníku se podílelo již 60 přispěvatelů a spolek rozdělil částku ve výši 210 000,- Kč. Více se o jednotlivých ročnících dozvíte v sekci HISTORIE .

Samotná akce se těší velké přízni jak tenistů, tak i veřejnosti. Vedle sportovní části je provázena doprovodnými programy pro děti a vrcholem je vždy představení sponzorů a předání šeků obdarovaným. Kdo se akce zúčastnil, určitě potvrdí neopakovatelnou atmosféru tohoto okamžiku. Turnaj i slavnostní předávání darů si můžete připomenout v sekci FOTOGALERIE.

Nakonec ještě personální složení našeho týmu. Prvotní myšlenku o uspořádání turnaje v tomto termínu má na svědomí Pavel Ducháček, jako majitel areálu Na kurtech. Impulsem k uskutečnění byla domluva a spolupráce s dalšími zakládajícími členy spolku tedy Janem Krejčím a Ivanem Tauerem bez kterých by takto rozsáhlá akce nemohla vzniknout. Před letošním ročníkem se rozhodl ze spolku vystoupit Ivan Tauer, který měl zejména zpočátku zásadní podíl na rozjezdu celé akce. Dle stanov musí mít spolek nejméně 3 členy, tak se oficiálně stala třetím členem Lenka Karlíková, která se spolkem spolupracuje již od jeho vzniku.

Přesunout se na začátek